CONFERINȚA NAȚIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ

Zilele Pediatriei Ieșene “N. N. Trifan”

ediţia a XXXI- a
IAŞI, 3 - 6 octombrie, 2018

REZUMATE / POSTERE

Comitetul știinţific invită autorii să trimită rezumatele, atât în limba română (cu diacritice) cât şi în limba engleză, pentru evaluare şi includere în program şi în volumul de rezumate al conferinţei.

Trimiterea rezumatelor

Rezumatele pot fi trimise doar prin încărcarea acestora online în website-ul congresului.
Este necesară inregistrarea on line, a cel puțin unuia dintre autori pentru a încarca rezumatul.

Data limită de transmitere a rezumatelor: 20 septembrie 2018

Puteţi verifica personal dacă rezumatul a fost corect încărcat sau, puteţi face modificări intrând pe pagina dumneavoastră prin “profilul participantului”. Nu există o limită a numărului de rezumate pe care le poate înregistra un participant.

Rezumatele vor fi evaluate de Comitetul Ştiinţific iar comunicarea acceptării rezumatului va fi transmisă persoanei care a încarcat rezumatul în cel mai scurt timp posibil.

 

Pregătirea rezumatelor

Rezumatele lucrărilor vor fi redactate în format text în limba engleză, respectând următoarele cerinţe:

 • Titlul rezumatului: este limitat la 200 de caractere si va fi transformat in litere mari.
 • Tematica: Se va selecta tematica la care se incadreaza rezumatul trimis.
 • Numele şi prenumele autorilor (fără titluri academice, profesionale), numele persoanei care va prezenta lucrarea se va sublinia.
 • Se va preciza forma de prezentare dorită – oral sau ePoster.
 • Textul va cuprinde obligatoriu: introducere, scopul lucrării, material şi metode, rezultate, concluzii, cuvinte cheie, fără tabele sau grafice; rezumatul nu trebuie sa depașească 2500 de caractere (sunt incluse si spațiile si semnele de punctuație).

Tematici principale

 • Gastroenterologie pediatrica
 • Pneumologie pediatrica
 • Cardiologie pediatrica
 • Medicina adolescentului
 • Aspecte terapeutice si imagistice in urgentele pediatrice
 • Sesiune pentru medici rezidenti
 • Sesiunea pentru Asistente Medicale