CONFERINȚA NAȚIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ

Zilele Pediatriei Ieșene “N. N. Trifan”

ediţia a XXXI- a
IAŞI, 3 - 6 octombrie, 2018

Zilele Pediatriei Ieșene 2018
Registration form

Step 1 of 1

Titlu academic
Your email address, must be unique in our database.
Doar pentru medici primari si specialisti
Country code (city code) number (Ex. +40 021 0000000)
choose one